Dečija igrališta

Otporne su na udar, klizanje, habanje, zamrzavanje, elastične su, zadržavaju boju, propustni su, trpe sve promene temperature bez ikakvog oštećenja. Postavljanje je moguće na svaku vrstu površine, a održavanje im je...

FLEXO–MATIC elastične gumene ploče (proizvod od recikliranih guma)

Otporne su na udar, klizanje, habanje, zamrzavanje, elastične su, zadržavaju boju, propustni su, trpe sve promene temperature bez ikakvog oštećenja. Postavljanje je moguće na svaku vrstu površine, a održavanje im je krajnje jednostavno. Usled svoje propustnosti, ne zadržava vodu, prilikom padavina, obezbeđuje protivkliznost.

    Dečija igralištaDečija igralištaOblast i mesta primene:
  • dečija igrališta
  • dečiji vrtići
  • školska dvorišta
  • sportski tereni, sportska igrališta
  • fitness prostorije
  • parkirališta, dvorišta, staze, vrtovi, vikendice
  • automobilski ulazi, parkirališta

Kod dečijih igrališta se mora imati u vidu i uzeti u obzir, da kritičma visina pada ( HIC ) mora biti u skladu sa propisima standarda EN 1177.

Dečija igrališta

UGAONIKA za betonske površine( 250 x 250mm), - u debljinama od 40, 45, 50 i 80mm

Dečija igrališta

PROFIL za igralište peskom ( 500 x 150 x150mm ), ( 1000 x 150 x 150mm )

Dečija igrališta

U PROFIL za igralište peskom ( 500 x 150 x 150mm )

Dečija igrališta

IVICA za betonske površine ( 1000 x 250 x 40mm )

Dečija igrališta

IZDIGNUTA IVICA ( oko betonskih površina) ( 1000 x 250 x 40 mm)

detaljnije...

Dečija igrališta