Zaštitni materijali

Materijali za zaštitu i reparaturu

Za THORTEX,- porodica proizvoda - engleskog renomiranog proizvođača, sa preko 100 godine tradicije u proizvodnji. želimo naglasiti, da se ovi proizvodi, kod nas pojavljuju po prvi put. Oblasti primene su vrlo široki.

Karakteriše ih visoki stepen kvaliteta, kao i mogućnost ugradnje nekih proizvoda za zaštitu, pod vodom, što prventsveno razrešava mogućnosti obnove i izgradnje mostova, odnosno ugradnja nekih proizvoda neposredno na vlažnu površinu.

  Materijali za reparaturu, zaštitu i obnovu:
 • KROVOVA – svih vrsta ( metalnih, bakarnih, aluminijumskih, betonskih, asfaltnih, azbestnih, ravnih, čak i zarđalih ), Trajno elastične obloge za zaštitu krovova, otporne na vlagu, pružaju zaštitu od UV zračenja, i sa mogućnostima momentalnog zaptivanja i na vlažnim površinama i na niskim temperaturama.
 • TERASA, BALKONA, KAMENA - materijali bez silikona, u transparentnom obliku, za zaštitu prirodnog i veštačkog kamena.
 • FUGA - Elastomeri bez razređvača, pogodni za ugradnju i idealno su elastični i trajni. ( tvrdoća Shore A 50 ).
 • SPOLJAŠNJIH ZIDOVA - materijali sa izuzetnom postojanošću na sve vremenske prilike i uslove, otporni na vlagu. Neki su idealni za prepravku površina, koje su ranije bile obložene sa plastičnim materijalima. Mogućnost nanošenja i na porozne površine.
 • UNUTRAŠNJIH ZIDOVA - mogućnost nanošenja i na keramičke pločice u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji i zdravstvu. Pruža zaštitu od hemijskih dejstava, bakterija i gljiva.
  Dvokomponentni epoksidni premazi, bazirani na vodenom rastvoru epoksidnih smola, pomešani sa specijalno formulisanim vododisperzivnim dodacima, koji zajedničkom reakcijom obezbeđuju izuzetno prijanjanje na većinu mineralnih i prethodno obojenih površina ( skoro na svaku površinu ) naročito na keramičke pločice. Specijalno razvijena matrica smola, kombinovana sa mešavinom neorganskih pigmenata i abrazivno otpornih punila, obezbeđuje završni zidni sloj, vrhunskih karakteristika i izuzetne otpornosti na abraziju, adheziju, udarce, te omogućava temeljito i jednostavno čišćenje ( prekriva i fuge ), zato se upotrebljava prvenstveno u industriji hrane i pića, zdravstvu, farmaceutskoj industriji itd…. svugde gde su šiste površine od primarnog značaja. Poseduje USDA I FDA uverenje za kontakt sa hranom.
 • STAKLENIH POVRŠINA - sredstvo za zaštitu staklenih površina. Sprečava raspad staklene površine, u slučaju razbijanja istih.
 • DRVETA - Različite mogućnosti primene: za drvene obloge i unutrašnje podne obloge, materijal ojačan sa nitima drveta – za opravku i reparaturu nameštaja, igračaka, antičkog drveta, sa mogućnošću toniranja.
 • METALA - Materijali sa brzom reakcijom, koji se upotrebljavaju za zaptivanje napuklina, za brzo lepljenje i opravku istih, podesni su za reparaturu polomljenih, izlomljenih delova, kao i za ojačanje metalnih predmeta, za ojačanje varenih šavova, kao i za brze i jednostavne opravke, bez upotrebe alata. Traka upijana sa veštačkom smolom sa izuzetnim svojstvima zaptivanja, koja je otporna na visoke temperature – sve napukline i pukotine zaptiva za par minuta.
 • ANTIABRAZIONA ZAŠTITA - Keramički materijali, za izradu i reparaturu izhabanih ili korodiranih površina ( npr.: turbina, pumpi, ventila itd. ). Pogodni su i upotrebljavaju se za zaštitu od većih trenja, Materijali su sa izuzetnim malim koeficijentom trenja, a samim tim su pogodni za oblaganje pumpi i za ostale sisteme za prenos tečnih materijala. Neke vrste odolevaju i veoma visokim temperaturama, a neki materijali se upotrebljavaju prvenstveno za otklanjanje oštećenja, kao i za preventivnu zaštitu od daljih oštećenja.
  Korišćenjem ovih materijala, možete uštedeti na kupovini novog dela – elementa.
 • GUMA, TRANSPORTNIH TRAKA - ( Tvrdoća Shore A 60, A 75, A 80 ) Pogodni su za hladno vulkaniziranje transportnih traka, valjaka. Elastomer za mazanje sa osobinom brzog stvrdnjavanja – za ona mesta, gde je potrebna popravka u vrlo kratkom vremenskom roku, za poveđanje otpornosti na habanje kod pumpi, ventila itd. Elastomeri su pogodni i za livenje različitih predmeta.
 • ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA - Posebno pruža zaštitu na površinama, koje su prethodno pripremljene ručno ili peskarenjem. Pruža adekvatnu zaštitu, ako se nanosi samo i u jednom sloju. Pruža dugotrajnu zaštitu za metalne, čelične konstrukcije ili za pocinkovane površine.
 • PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA - Materijali za: zaštitu od požara, pogodni za nanošenje, skoro, na svaku podlogu, sredstva za zaštitu metalnih i čeličnih površina i površina iz njihovih legura. Ako se upotrebljava za spoljašnju upotrebu, postoji za to i dekorativni, zaštitni završni sloj.
 • ZAŠTITA OD HEMIJSKIH UTICAJA - Veoma je različitost namene: neki materijali su idealni za zaštitu betonskih, čeličnih, metalnih površina, neki podnose visoke temperature, otporni su na habanje i koji, ako su izloženi stalnom dejstvu pružaju izvanrednu trajnu zaštitu, neki se ugrađuju za zaštitu cisterni – upotreba i na vlažnom mestu, ( i sa antistatičnom površinom ) . Primena i u prehrambenoj industriji, gde dolazi do direktnog kontakta sa namirnicama. Upotrebljava se i za zaštitu betonskih cisterni i taložnika kod otpadnih voda.
  - ANTI GRAFITI ZAŠTITA - Bezbojni materijali, za zaštitu kamena, betona, ciglje i prirodnog kamena. Sredstvo za odstranjivanje grafita.

Bitno je, da engleski proizvo|ač ove porodica proizvoda THORTEX, nema nameru da SAMO proda svoj proizvod, potencijalnim kupcima i mi tek onda dajemo ponudu, kada uz saslušanje realnog problema investitora, uz direktnu konsultaciju sa proizvođačem, možemo da poslužimo investitora sa pravim informacijama o zaista trajnom rešenju problema, a na osnovu prethodno navedenih pitanja i opisa ~čnjeničnog stanja. O tome svedoči i 24 časovno dežurstvo pored telefona, u Engleskoj, gde zaista stručnjaci na pravi način, poznavajući sve karakteristike zaista vrlo širokog obima proizvoda, mogu da pruže, realne, relevantne odgovore i rešenja, koji rešavaju svaki Vaš problem.

Referentne liste iz svih oblasti, iz čitavog sveta, sa svih kontinenata, dokazuju prave vrednosti THORTEX proizvoda.

detaljnije...

Zaštitni materijali