Zidno grejanje i hlađenje

MEDITHERM – sistem za zidno grejanje i hlađenje

Ovaj “ skriveni “ sistem grejanja i hlađenja sa cevima od polietilena, spoljašnjeg prečnika 6mm, ugrađuje se neposredno na unutrašnju stranu spoljašnjih zidova – uz pomoć jednostavnih šina, direktno na ciglu, siporeks ili blok. Malterisanje se vrši sa običnim malterom, uz prethodno postavljenu rabic mrežu.
Postoji mogućnost ugradnje cevi i ispod gipsanih ploča i keramičkih pločica.
Instalacija MEDITHERM sistema za zidno grejanje i hlađenje je laka, a povezivanje cevi se vrši polifuzijskim varenjem.
Sa sabirnim i razdelnim polietilenskim cevima od 20mm spoljašnjeg prečnika se vrši povezivanje registara.
Problem odzračivanja u registar cevima nema, zbog kapilarnosti registar cevi i velike mase strujanja fluida.

    Prednosti nad ostalim sistemima grejanja:
  • kod MEDITHERM sistema grejanja i hlađenja voda se zagreva na temperaturu od cca. 40 C stepeni, a površina zida je između 38 – 40 C stepeni. na ovaj način se obezbeđuje odavanje toplote od 200 do 240 W/m2 ( duplo veća, nego kod podnog grejanja ),
  • u ovom sistemu cirkuliše količina vode, koja je za cca. 30 % manja , nego kod klasičnog panelnog radijatorskog grejanja,
  • elastičnost MEDITHERM sistema za zidno grejanje i hlađenje - pošto se postavlja neposredno ispod maltera ( debljina cca. 10-12mm ), svako podešavanje putem termostata, se oseća već nakon cca. 30 minuta. ( pri montaži se preporučuje, postavljanje istih u skoro svaku prostoriju ).
  • toplota se odaje zračenjem, te usled tog ugodnog osećaja zračenja, stvarna temperatura vazduha može biti i do 5 C stepeni niža, nego kod ostalih vidova grejanja.
  • Temperatura prostorije vertikalno gledano, je dosta ujednačenija, za razliku od ostalih sistema grejanja.
  • Nema grejnih tela po prostorijama, te isti ne zauzimaju dragoceni prostor.

Upotreba leti za hlađenje
Sistem rada je identičan, kao i kod grejanja, s tim da je temperatura vode, u ovom slučaju 14 – 16 C stepeni, koja obezbeđuje ugodnih 26 – 27 C stepeni sobne temperature i to bez cirkulacije vazduha, prašine i promaje. Usled zračenja zidova, za istu temperaturu ćemo imati osećaj, da je cca. 2 C stepeni niža. Hlađenje se može vršiti putem čilera ili toplotne pumpe.

detaljnije...

Zidno grejanje i hlađenje